Ny ljudanläggning och nya toaletter

04.06.2020 kl. 14:50
Byggande av hus med tre toaletter och anskaffande av ljudanläggning
förverkligas 2020 som ett allmännyttigt investeringsprojekt genom Leadergruppen Aktion Österbotten.

Projektets bakgrund

På området finns idag endast gammalmodiga utetoaletter för besökare, och dessa är svårtillgängliga för personer med funktionsvariationer.  Det har också varit svårt att hålla god hygien på de gamla toaletterna.

Varje sommar har föreningen olika program på området. På gårdstunet finns en stor publikläktare som rymmer 350 personer. Föreningens huvudsakliga program har hittills varit Bykiston-teatern, som varje sommar framför en sommarteaterpjäs med en publik på cirka 2000 personer under 9 föreställningar.

Klagomål har framförts på hörbarheten och på de gamla toaletterna.

Projektet kommer att avsevärt förbättra möjligheterna till ett bredare programutbud. Eftersom en stor del av nuvarande program sker under bar himmel så är det viktigt med en bra ljudanläggning då väder och vind påverkar både hörbarhet och trivsel.

Projektets mål

Projektets mål är att kunna förbättra/vidareutveckla verksamheten på Arstu. Dessutom förbättras en negativ miljöpåverkan om utedassen försvinner och nya vattenklosetter, som motsvarar dagens miljöfordringar, byggs.

Projektet ger också större möjlighet för publik att njuta av de program som erbjuds. I och med projektets förverkligande kan vi erbjuda ex. uthyrning av området.  Allsångstillställningar, släktträffar, hantverksdagar, guidningar, matdagar, samarbete med kyrkan, andakter o gudstjänster. Varje höst har vi tidsresor för högstadieelever på området. Hembygdsgården har redan ett bra köksutrymme, som bekostats med egna medel.

Kerstin Knip