Byggnader m.m.

Byggnader m.m.

Petalax hembygdsförening äger och upprätthåller en hel del byggnader, främst på kyrkbacken men också kring hembygdsgården Arstu i Nyby. Dessutom ansvarar föreningen för skötseln av Petalaxdelen av vandringsleden mellan Mamrelund och Storsjön samt för minnesmärket på Bockören.

Byggnaderna är nu i relativt gott skick. Muséet och Arstugården har renoverats på grund av diverse problem, så som ”tickon” och brandfarliga skorstensmurar. 

Använd länkarna i menyn till vänster för att gå vidare till de olika områdena där hembygdsföreningen upprätthåller byggnader m.m.

Foto: JB 2012