Byggnader m.m. » Storsjöstigen

Storsjöstigen

Ingen vet med säkerhet hur gammal stigen mellan Storsjön i Malax och Mamrelund i Petalax är. Så länge man minns har det funnits en förbindelseled mellan dessa skogsbyar. Den har utgjort en viktig förbindelseled förr under självhushållningens tid: "Där var mycket trafik förr, före velocipedtiden... Där har man burit kaffe, och där har man burit fiskar... och säkert brännvin också."

Senare tiders förändringar i samhället, bättre väg- och teleförbindelser medförde att Mamrestigen-Stosjöstigen kom ur bruk, växte igen och s g s glömdes bort. 1987 söktes den fram igen och uppmärktes. 1988 kan gångstigen igen användas, både som förbindelseled och som rekreationsled för den som är intresserad av natur och lokalkulturhistoria.

Texten ovan finns i den broschyr om Mamrestigen-Storsjöstigen som Aktiv Närkultur gav ut 1988. Stigen är fortfarande uppmärkt, i gott skick och Petalaxdelen underhålls av hembygdsföreningen.
 

Vykort föreställande Ribacka i Storsjön utgivet av Aktiv Närkultur 1987.
 

Ladda ner den informativa broschyren om stigen mellan Mamrelund och Storsjön och gå på en skogspromenad! Vandringsleden är uppmärkt och skyltar med de geografiska namnen finns längs stigen. Stigen är i sin helhet ca 3,5 km lång. Årligen brukar också några vandringar längs stigen arrangeras av Petalax hembygdsförening - se vidare i evenmangskalendern.

Köranvisning: Från Petalax kyrkby 3,5 km till Mamrelund, eller från Malax kyrka 10 km till Storsjön.


 

 » Om Aktiv Närkultur och deras publikationer