Petalax förr

Petalax förr i världen

Här finns material om livet i Petalax förr i världen. "Förr" är ju en lång period, så vi har valt att lägga ut material både om livet i byn vid förra sekelskiftet, om de spår av det förflutna som man ser i dag, men också om färskare historia – som en av de sista utredningarna om Petalax som egen kommun från slutet av 1960-talet. Använd menyn till vänster för att komma åt materialet!

Martin Nordman har generöst bidragit med olika skrifter som vi har lagt upp i olika format. Beroende på vad som är aktuellt inom föreningen fyller vi på med mera. Föreningen äger också många intressanta gamla fotografier med motiv från Petalax genom tiderna, och en del av dem kommer att persenteras här.

 

"Gamälbyin" i Petalax, med kyrkan i bakgrunden, i början av 1900-talet.
 

 » Gå till Petalax historia i bokform