Byggnader m.m. » Bockören och minnesmonumentet

Av Bengt Broo, text ur Väggaanack froån Petalax 2014, utgiven av Aktiv Närkultur

 

Om Bockören och minnesmonumentet

”Bockurin” är idag den främsta platsen för båttrafiken ut till Petalax skärgård med 166 båtplatser och 63 båthus på kommunens område. Därtill finns båthus på skifteslagets mark. Allt detta är dock ganska nytt. En skranglig väg till Bockören anlades först runt 1930 och området kom i skick med livlig utbyggnad först på 1950-talet.

Villorna i skärgården är också en ny företeelse.  ”Krankebo” på Bockören är en av de allra första. Den byggdes i början av 1930-talet av Oskar Emil Langh, pörtombo från Velkmossa, alltså en ”krank”. Därav kom villanamnet. Langh var lärare i Petalax kyrkoby folkskola 1918–33, senare känd SOK-konsulent.

Bockören har ett ärorikt förflutet. Under den svenska stormaktstiden, då kronan behövde många lastfartyg för att föra material åt trupperna i Baltikum, Ingermanland och norra Tyskland, byggdes dylika i Österbotten.  Bockören var sålunda ett kronans skeppsvarv 1682–1701. Här byggdes då fyra skepp (se nedan!), av vilka två var hela 110 fot långa (ca 33 m). Detta uppmärksammades av Petalax hembygdsförening 1979 med ett minnesmärke på platsen.  Ole Storsved stod för forskning och text, Sven Nordström bearbetade och flyttade stenen.

På Bockören byggdes också många andra båtar under de 300 år som skeppsvarvet fanns här.  En – St Catharina – finns nu som kyrkskepp i vår kyrka.  De sista båtarna från Bockörsvarvet var galaesen Auma 1917 och ”vedahaxen” Odin 1925.

 

Minnesmärket vid avtäckningen. Texten på minnestavlan lyder: Bockören. Skeppsvarv under trehundra år. Kronans skepp 1682–1701. Måsen, St Judas Thadeus, St Thomas, St Lukas.

 

Kyrkskeppet. Texten på minnestavlan lyder: St Catharina. Kyrkskepp för Petalax kyrka. Skala 1:20. Gjort 1996. Krejaren St Catharina byggdes på Bockören i Petalax år 1695 och såldes till skeppsredaren Johan Wollter, Visby, den 8 augusti 1695. Längd 68 fot, bredd 20 fot, djupgående 9,5 fot. Dräktighet 45 svåra läster. Forskning och planering Ole Storsved, Vasa. Modellbyggare Juhani Yrjänäinen, Vasa.  Petalax hembygdsförening.