Produkter » Aktiv Närkultur

Aktiv Närkultur

 

Petalaxboken

- Folk och gårdar i vår kommun på 1930- och 1940-talen

Vi hoppas att den här boken väcker minnen och ger glädje åt läsaren! För äldre blir den en nostalgitripp tillbaka till flydda tider, men även yngre läsare kommer att finna nöje i att läsa om hur det var i vår by för länge sen. I boken hittar du de gamla gårdsnamnen och ser vilka som bodde just där. De flesta gårdarna illustreras av foton. Här finns också en karta och en översikt över benämningar på ställen i skärgården.

Boken säljs hos Sandströms. Den kan även beställas av deltagarna i Aktiv Närkultur eller genom att gå in på bykiston.fi, klicka på Kontakt och fylla i kontaktuppgifterna. Priset är 20 € + ev. porto.

 

 

 

Aktiv Närkultur är en fristående lokalhistorisk grupp, som verkar i Malax-Korsnäs medborgarinstituts regi sedan 1978. Från början fanns deltagare inte bara från Petalax utan också från primär-Malax och Sundom. Idag kommer alla deltagare från Petalax och vi arbetar helt med inriktning på vår by.

Då liksom nu var huvudmålet för kursen – och kursdeltagarna – att dokumentera och sprida kunskap om lokalhistorien. Det har man under årens lopp gjort genom att undersöka och fördjupa sig i olika områden. Man har samlat in fakta om arbetssätt, platser, personer, ja om allt möjligt. Sedan har diskussionens vågor gått heta under kurskvällarna. Så småningom har det mesta av verksamheten utmynnat i en publikation. Det är nämligen mycket viktigt att en större allmänhet ska kunna ta del av gruppens forskning. 

2012 utgavs för första gången Väggaanack froån Petalax. Den blev en succé och efterfrågan var större än utbudet. Upplagan ökade år för år. Efter att ha sammanställt vår tionde almanacka beslutadet vi att ta en paus. Vi ville koncentrera oss på att få boken om Petalax på 1930- och 40-talen färdig. Nu har vi äntligen nått det målet!

Vad vårt nästa projekt blir är ännu något oklart. Det enda som vi definitivt slagit fast är att det inte ska bli något så omfattande som Petalaxboken! Vi bollar fortfarande med många ideer.

Vi hälsar med glädje nya deltagare välkomna till vår kurs! Många tycker att de inte minns eller kan något om flydda tider, men det utgör inget hinder för deltagande. Tillsammans med andra dyker olika minnen upp! Och man lär sig mycket om vår by!

Eftersom Aktiv Närkultur har en imponerande bokutgivning med fokus på Petalax och ofta samarbetar med Petalax hembygdsförening presenterar vi deras publikationer här nedan.
 

 

 

Böcker utgivna av Aktiv Närkultur

Böckerna finns att köpas på Sandströms butik i Petalax. De kan även beställas av Margareta Björkholm. Du kan ta kontakt till exempel genom kontaktformuläret.

 • Petalax förr i världen (2007)
  Slutsåld
 • Karelarna i Petalax och andra minnen från 1940-talet (2004)
  Pris 10 €  (Endast få ex kvar)
 • Öjna (Karl-Johan Sjöström, 2000)
  Pris 5 €
 • Skolminnen (1997)
  Pris 5 €
 • Ahlholm – byn i minnets vind (Elsie Nordman, 1994)
  Pris 5 €  (Endast ett fåtal ex finns kvar)
 • En livsvägs krokar. En personlig skildring om vinter- och fortsättningskriget i Finland och flykten till Sverige i krigets slutskede (Magnus Erikslund, 1994)
  Pris 5 €
 • Storsjön. Från forntid till nutid (Magnus Erikslund, 1992)
  Pris 5 €
 • Gamelbyjin i Petalax (Karl Båskman, 1991)
  Slutsåld
 • Hammaren och städet. Smeder och smedjor i Malax (1990)
  Pris 5 €
 • Fäbodliv i Malax (1987)
  Slutsåld
 • Bondens år. Anteckningar om göromål på bondgårdar i malaxtrakten 1900-1950 (1985)
  Pris 5 €
 • Till lands och sjöss (1984)
  Slutsåld

Dessutom har Aktiv Närkultur publicerat

 • Album 1 (1999)   Dessa album innehåller lokala bidrag av   
 • Album 2 (2000)   olika skribenter om olika ämnen och är   
 • Album 3 (2001)   rikt illustrerade. 
 • Album 4 (2002)   Pris 8 €/album
 • Väggaanack froån Petalax 2012 Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2013 Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2014  Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2015  Slutsåld 
 • Väggaanack froån Petalax 2016  Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2017  Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2018  Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2019  Några exemplar kvar
 • Väggaanack froån Petalax 2020  Slutsåld
 • Väggaanack froån Petalax 2021  Några exemplar kvar