Byggnader m.m. » Arstu

Hembygdsgården Arstu

Hemmanet Arstu på Finnbacken i Nyby inköptes av hembygdsföreningen år 1980 och det har anor sedan tidigt 1800-tal. Själva fastigheten omfattar knappa två hektar odlingar samt gårdstomten om ca 0,40 ha. På tomten finns en manngårdsbyggnad med storstuga, farstukvist, farstu- och farstukammare samt framstuga uppförd på 1870-talet. Dessutom fanns från tidigare en stallsrad, fähus och stocklider. Efter 1980 har ett härbre jämte en loftsbyggnad flyttats till platsen och våren 1984 uppfördes en ”sveipled”, det vill säga en hölada, i anslutning till fähuset.

Foto: JB 2012

Arstu har främst använts som spelplats för sommarteatern Ur Bykiston, men här har också ordnats hembygdsfester och allsångskvällar. En läktare som rymmer 355 personer har byggts på fähustaket, varför området lämpar sig bra för publika arrangemang. Arstu kan hyras för olika evenemang. I övrigt är området öppet endast enligt överenskommelse.

 

       » Till Martin Nordmans presentation av Arstu
       » Till sommarteatern Ur Bykistons sidor
 

Karta över Arstu-området

1. Manngårdsbyggnad 7. Lektin 13. Höjledon
2. Lisstogon 8. Sväipledon 14. Riian
3. Röjkbaston 9. Fäuse 15. Holgeras
4. Hebre 10. Dyngstooen 16. Holgeras hebre
5. Låfte 11. Tuppen 17. Holgeras uthusraden
6. Ståckliidre 12. Stallsraden  

Illustration: JB 2012


 » Ladda ner kartan som pdf-fil

 

Hitta till hembygdsgården Arstu» Större karta och vägbeskrivning