Byggnader m.m. » Arstu » Lektin

Lektin

Lektin är en speciallösning som har planerats för att passa just gården på Arstu. Den byggdes på plats år 1985 ovanpå taken till fähuset och höladan, vilket har lett till att det av praktiska skäl alltid har serverats kaffe i fähuset på Arstu. Besökarna uppmanas att sedan gå ut i "dyngstooen" för att avnjuta drycken.

I senare skede har läktaren utvidgats, ryggstöd har lagts till och inför sommaren 2012 försågs den med numrerade platser. Läktaren rymmer 355 personer (som inte trängs). I början av 1990-talet förkom det dock att över 450 personer satt i publiken på vissa föreställningar av Ur Bykiston – men då satt man trångt och dessutom plockades bänkar och stolar ut kring läktaren.

 


Foto: JB 2012