Byggnader m.m. » Arstu » Stallsraden

Stallsraden å tuppen

Stallsraden på Arstu är den som fanns på gårdsplanen då hemmanet köptes av hembygdsföreningen. För Bykiston-publiken var ändan av stallsraden länge känd som "Moschinas", eftersom den återkommande rollfiguren Moschin brukade husera här.


Foto: JB 2012

Det lilla huset längst bort på fotografiet är den ursprungliga tuppen, det vill säga utedasset, som användes ännu på 1950-talet då Arstu senast var bebott.


Foto: JB 2012