Byggnader m.m. » Arstu » Baston

Baston

Baston på Arstu är en rökbastu som flyttats dit från Molpe av hembygdsföreningen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: JB 2012