Byggnader m.m. » Arstu » Låfte

Låfte

Hembygdsföreningen har flyttat loftet till Arstu från Brännback. Loftet är den äldsta byggnaden på Arstu och kan dateras till 1770-talet.


Foto: JB 2012