Byggnader m.m. » Kyrkbacken

Petalax hembygdsförenings byggnader på kyrkbacken

De flesta Petalaxbor vet att hembygdsmuseet finns på kyrkbacken, mitt emot församlinghemmet. Hembygdsföreningen äger även en hel del andra byggnader, som presenteras under länkar i menyn till vänster.

De sista backstugorna i Petalax är numera i hembygdsföreningens ägo. Lennias, Kaalas-Marias och Jossinas stugor finns på Kåltaback, det vill säga på Kalkärrsidan av kyrkbacken. I backstugorna bodde så kallade backstugusittare, som ägde sina stugor men inte marken som de stod på – det var alltså förhållandevis fattiga människor som bodde här. Väderkvarnen på motsatta sidan av backen, längs Thorsbergsvägen, tillhör också hembygdsföreningen, liksom lånemagasinet utanför kyrkan - alltså det hus som fattiggubben står vid.
 

Kåltaback i slutet av maj 2012. Från vänser: Kaalas-Marias, Jossinas och Lennias.
Foto: JB 2012

 

Karta över byggnaderna på Kyrkbacken

1. Muséet 2. Lånemagasinet
3. Lennias 4. Kaalas-Marias
5. Jossinas 6. Väderkvarnen

 

» Ladda ner kartan i pdf-format