Byggnader m.m. » Arstu » Fäuse

Fäuse å dyngstooen

Fäuse på Arstu är en av hemmanets ursprungliga byggnader som fanns kvar då det köptes av Petalax hembygdsförening. I dag används fähuset för pausserveringen vid "Ur Bykistons" föreställningar. Från fäuse kommer man ut i dyngstooen. Dyngstaden består av ett gjutet betonggolv med tillhörande tak. Där kan teaterpubliken dricka sitt kaffe.

På fotografiet här ser man tydligt kanten av läktaren, som är byggd på plats ovanpå ladans och fähusets tak.Foto: JB 2012