Byggnader m.m. » Arstu » Ledon

Höjledon

Hembygdsföreningen köpte höjledon av Helga Österblad och flyttade den till Arstu.

Det är ladans stockar som används som bakgrund här på hemsidan.



Foto: JB 2012