Byggnader m.m. » Arstu » Riian

Riian

Då Arstu köptes av Petalax hembygdsförening fanns en gammal ria bakom gårdsplanen. Denna var dock i så dåligt skick att den inte kunde räddas. Den nuvarande rian på Arstu har flyttats dit från Molpe av hembygdsföreningen. Den står ungefär på samma ställe som den tidigare rian.Foto: JB 2012