Sväipledon

Sväipledon har år 1984 i hembygdsföreningens regi byggts upp på Arstu av vad som tidigare var Karl Båskmans hölada. År 1985 byggdes läktaren på Arstu, och då valde man att placera den ovanpå höladans och fähusets tak. I dag syns därför ladans baksida bäst.


Foto: JB 2012