Byggnader m.m. » Arstu » Holgeras

Holgeras goålin

Även granngården till Arstu, Holgeras, ägs numera av hembygdsföreningen. Den används främst av sommarteatern "Ur Bykistons" skådespelare och som rekvisitalager.
 


Foto: JB 2012

 

Vid Holgeras finns också ekonomibyggnader.

Holgeras häbre, original:


Foto: JB 2012

 

Holgeras uthusraden, original:


Foto: JB 2012