Byggnader m.m. » Arstu » Lisstogon

Lisstogon

Lisstogon är uppspantrad på Arstu av Klas Nordman för att fylla sommarteaterns behov.

Detta är inte någon stuga där man skulle kunna bo, utan en kuliss för teaterverksamheten. Under många år kallad "Mickasinas", eftersom den återkommande rollkaraktären Mickasin brukade bo här.

 


Foto: JB 2012