Byggnader m.m. » Arstu » Ståckliidre

Ståckliidre

När hemmanet Arstu köptes av hembygdsföreningen fanns det ursprungliga stocklidret kvar på gårdsplanen.


Foto: JB 2012