Produkter » Inspelade visor » Ytterligare visor

Ytterligare visor ur Bykiston

C-kassett utgiven år 1992, pris: 5 €

Innehåll:

 • Från artonhundrasextitvoå
 • Nu böver vi all hjölp och stöd
 • Ti liev ilag
 • I fem laanga oår
 • Här uti denna värld
 • Ja ji in glad polis
 • Ja ji piig
 • Fina och jag har in Sveriges tupp
 • Voi va tu jii grann
 • Vi tåål int Fina'as tuppin
 • Ongkarstidin jii fööbi
 • Nu jii ä slut
 • Nu ska vi buri poå
 • Om ni lovar
 • Första gangon
 • Vi bönder vi sliter och drar
 • Så bister kall
 • I många our
 • Ja tänkt ja sku skaff me in piig
 • Arstu Anders
 • O min kära
 • Nu tackar vi all

Texter: Martin Nordman
Sång: Elisabet Hemming, Carina Nordman, Gustav Nordman, Harry Nordström, Mikael Nygrund, Kaisa Nyroos, Klas Prost, Ingmar Stam
Musiker: Folke Engblom (dragspel), Lars Nygrund (dragspel), Kjell Lolax (bas)
Inspelning: AIM-Studio, Korsnäs

 

» Om visorna i Bykiston
» Om notskrivning av Bykistonvisor