Ur Bykiston » Bildgalleri

Bildgalleri

Under jubileumsåret 2012 har en jubileumsutställning byggts upp under en kurs i Malax-Korsnäs medborgarinstituts regi. Fotografierna som visas här var med i urvalet, men många kom aldrig med i själva utställningen. Samtliga fotografier är i Petalax hembygdsförenings ägo.