Ur Bykiston » Visor ur Bykiston

Visor ur Bykiston

En viktig del av Bykiston-konceptet är Martin Nordmans kluriga vistexter på Petalaxdialekt, som han skriver till traditionella melodier. En del av visorna beskriver rollkaraktärernas tankar och liv, andra har fungerat som övergångar i pjäserna och berättar om det som har hänt utanför scenen. Martin har också skrivit vistexter som mera allmänt behandlar livet i Petalax förr i världen.

Av visorna som har ingått i Bykiston har några nått stor framgång. ”Moschinas ungdomsminnen”, som sjöngs av Harry Nordström, toppade till exempel Rundradions Sommartoppen sommaren 1987.

En annan visa med en särskild plats, kanske framför allt i Petalaxbornas hjärta, är ”Plegarin”. I Bykiston har Plegarin alltid fungerat som slutsång, som skådespelarna har sjungit medan publiken har bjudits på tappadreck.

Använd länkarna i menyn till vänster för att läsa om och lyssna på några av de mest älskade visorna ur Bykiston!

Visorna ur Bykiston har aldrig funnits i notskrift. De har lärts ut på gehör tillsammans med spelmannen utgående från Martins texter. Som en del av jubileumsprojektet ”Lokalhistoria för framtidstro” kommer vi nu för första gången att arbeta fram noter till visorna.

» Inspelade visor ur Bykiston
» Noter till Bykiston-visorna