Ur Bykiston » Tidigare produktioner

Tidigare produktioner

Bykiston år 1982
Storskiftet, Petalax ”forntid” annat smått och gott
Texter: Anna och Gunnar Nylund samt de medverkande
Gruppledare: Bertel Fant
Medverkande: Mer än 20 personer
Åskådare: 700 personer

Bykiston II år 1983
Bilder ur allmogelivet vid senaste sekelskifte
Frieri – fiske – förlovningskalas
Texter: Anna och Gunnar Nylund, Martin Nordman och de medverkande
Regi: Rafael Frans och de medverkande
Skådespelare: 18 personer
Åskådare: 1200 personer

Bykiston III år 1984
Hemmansförsäljning – emigration – lönnbränning – auktion – och barnfödsel, allt bilder ur allmogelivet vid tiden före senaste sekelskifte
Text: Martin Nordman och de medverkande
Skådespelare: 21 personer
Åskådare: 1800 åskådare

Bykiston IV år 1985
Läsförhör och besök av romer på Arstu med tillhörande föreberedelser för gårdsfolk och bybor, allt bilder ur allmogelivet vid tiden för senaste sekelskifte
Text: Martin Nordman + amatörerna
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 33 personer
Åskådare: 2600 personer

Bykiston V år 1986
Generationsväxling med ekonomiska svårigheter, frieri och trolleri, allt bilder ur allmogelivet i slutet av 1800-talet.
Texter: Martin Nordman o de medverkande
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 23 personer
Åskådare: 3600 personer

Bykiston VI år 1987
Öden och äventyr på Arstu, olika trossamfund
Text: Martin Nordman
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 20 personer
Åskådare: 4300 personer

Bykiston VII år 1988
Fattigåren, säsongsarbete i Sverige
Texter: Martin Nordman och de medverkande
Skådespelare: 23 personer
Åskådare: 5300 personer

Bykiston VIII år 1989
Vården av socknarnas fattighjon ordnades genom auktion
Texter: Martin Nordman och de medverkande
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 23 personer
Åskådare: 5000 personer

Bykiston IX år 1990
Dans, slagsmål, förvisning, tvångsarbete
Texter: Martin Nordman och de medverkande
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 28 personer
Åskådare: 5000 personer

Ur Bykiston X år 1991
Seder och bruk från sekelskiftet. Hembränning till husbehov, dryckes- och frieriseder såsom de på den tiden förekom i kyrkobetjäningens-, bondens-, tjänste- och sytningshjonens liv.
Texter: Martin Nordman o de medverkande
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 24 personer
Åskådare: 5000 personer

Ur Bykiston XI  år 1992
Bilder ur allmogelivet under tiden före och under 1920-talet. Emigration, generationsväxling, utlösen.
Texter: Martin Nordman o de medverkande
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 22 personer
Åskådare: 5000 personer

Ur Bykiston XII år 1993
Återblick till 1880- och 90-talet då den 3:e skarpskyttebataljonen var förlagd i Vasa och under flera år höll sommarläger i Petalax. Kontaken mellan ”militärerna” och ortsbefolkningen
Texter: Martin Nordman och de medverkande
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 24 personer
Åskådare: 4000 personer

Ur Bykiston XIII år 1994
Årets texter och handlingar baseras på Henning Ohlsons allmogepjäs ”Hälsingar”
Textbearbetning: Martin Nordman
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 17 personer
Åskådare: 2400 personer

Ur Bykiston XIV år 1995
Årets texter bygger på Teuvo Pakkalas allmogepjäs "Tukkijoella"/"Stockflottarna"
Arbetskraftspendling, skogsarbete, barknings- och flottningsarbeten.
Textbearbetning: Martin Nordman
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 14 personer
Åskådare: 2700 personer

Ur Bykiston XV år 1996
Krigstidens upplevelser på hemmafronten 1939–1944
Text: Martin Nordman
Regi: Rafael Frans
Skådespelare: 16 personer
Åskådare: 2000 personer

Ur Bykiston XVI år 1997
Årets texter och handlingar baseras på Vilhelm Mobergs ”Änkeman Jarl”
Textbearbetning: Martin Nordman
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 13 personer
Åskådare: 3500 personer

Ur Bykiston XVII år 1998
Sent 1930-tal, kommunalval och förtal
Text: Martin Nordman
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 13 personer
Åskådare: 2300 personer

Ur Bykiston XVIII år 1999
Grannfamiljerna Arstu Antas och Arstu Janas mellanhavanden
Text: Martin Nordman och Lars Nygrund
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 10 personer
Åskådare: 2600 personer

Ur Bykiston XIX år 2000
Arstugården som gästgiveri
Text: Lars Nygund och Martin Nordman
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 12 personer
Åskådare: 2700 personer

Ur Bykiston XX år 2001
Ambulerande kursverksamhet, mobil arbetskraft
Text: Lars Nygrund
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 11 personer
Åskådare: 2700 personer

Ur Bykiston XXI år 2002
Händelser kring en emigrants hemkomst efter ca 30 års vistelse i Canada. Utspelas på 1950-talet.
Text: Lars Nygrund
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 13 personer
Åskådare: 2800 personer

Ur Bykiston XXII år 2003
1950-talet. Kreaturlöst jordbruk, fritid. Nybygge av mangårdsbyggnad, vatten och avlopp, ekonomi och inflation
Text: Lars Nygrund
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 16 personer
Åskådare: 2600 personer

Ur Bykiston XXIII år 2004
Ca år 1905–1930 frigörelse från föräldrar, emigration, hemkomsten
Text: Martin Nordman
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 15 personer
Åskådare: 1800 personer

Ur Bykiston XXIV år 2005
Om kringresande läkare och kärleksaffärer
Text: Lars Nygrund
Regi : Lasse Hjelt
Skådespelare: 11 personer
Åskådare: 2300 personer

Ur Bykiston XXV år 2006
1930- och 40-talet, pälsdjursnäringen kommer igång efter kriget
Text: Martin Nordman
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 15 personer
Åskådare: 1700 personer

Ur Bykiston XXVI år 2007
Bilder från livet i ett kustsamhälle vid tiden kring år 1920. Vårfiske, spritskutor, tullens män
Text: Martin Nordman m.fl.
Regi: Lasse Hjelt
Skådespelare: 10 personer
Åskådare: 1500 personer

Bykiston 30 år. Jubileumspjäs år 2012
Frieri - förlovningskalas - barnafödsel - generationsväxling - fattighjonsauktion - hembränning.

Jubileumspjäsen baseras på scener ur tidigare produktion.

Textbearbetning och regi: Rafael Frans

Skådespelare: 17 personer

Åskådare: 2200 personer

Ur Bykiston MMXIII  år 2013 (jubileumspjäs nr 2)

Pjäsen baserar sig på scener ur tidigare produktioner.

Husfolket, sytningshjonen, kloka gumman och nya trossamfund kommer till tals denna pjäs.

Textbearbetning och regi: Rafael Frans  

Skådespelare: 26 personer  

Åskådare: 2000 personer

Ur Bykiston MMXIV år 2014 (jubileumspjäs nr 3)

Pjäsen baserar sig på scener ur tidigare produktioner. 

Djurhållning, skolbyggen i byarna, läsförhör, kyrkans och polismaktens roll behandlas. 

Textbearbetning och regi: Rafael Frans   

Skådespelare: 27 personer  

 Åskådare: 1800 personer

Ur Bykiston MMXV år 2015 (jubilemspjäs nr 4) 

Pjäsen baserar sig på scener ur tidigare produktioner 

En ny generation tar över hemmanet, Inkomsterna skall räcka till att försörja eget hushåll samt 2 st sytningsfamiljer. För att klara av lånekostnaderna ser sig husbonden tvungen att skaffa pengar på olagligt vis med länsman och poliser flåsande i nacken.

Textbearbetning och regi: Rafael Frans  

Skådespelare 28 personer 

Åskådare ca 1700 personer                                                          


 

 » Till årets uppsättning
 » Info om biljettbokning
 » Scener ut äldre pjäser
 » Bykiston i siffror: statistik