Föreningen » Lokalhistoria för framtidstro

Leader-projektet Lokalhistoria för framtidstro. Sommarteatern "Ur Bykiston" 30 år

Tankarna på att Bykistons 30-årsjubileum borde uppmärksammas vaknade sommaren 2011. Drygt ett år innan jubileet, i början av juni, sammanträdde en grupp ivriga, före detta aktörer och började smida planer. Det var helt självklart att vi skulle satsa hårt på att få till stånd en jubileumspjäs på Arstu sommaren 2012, det var vi alla överens om. Att det helst skulle vara en klassisk Bykiston-pjäs, specialskriven för sommarteatern på Arstu, var också tydligt.

Ju längre vi satt där, desto större blev planerna: en jubileumsutställning, en historisk, samarbete med Petalax skola, tidsresor... Vi tyckte alla att det var viktigt att jubileet inte bara skulle blicka bakåt, utan att det samtidigt skulle utgöra en nystart för sommarteaterverksamheten på Arstu - vi som var med hade så många fina minnen att det kändes som en dålig idé att inte försöka få igång verksamheten igen.

Vi skrev ner alla våra planer och insåg att det här klarar vi inte av att genomföra på egen hand. Det behövde vi inte heller. Aktion Österbotten ansåg att delar av vår plan kunde godkännas som ett Leader-projekt, och så föddes projektet Lokalhistoria för framtidstro. Sommarteatern "Ur Bykiston" 30 år. Svenska Kulturfonden trädde in med bidrag till Petalax hembygdsförenings egen andel av finansieringen, och så hade ett jättestort projekt plötsligt blivit betydligt mera hanterbart.

Delprojekt som genomförs inom Lokalhistoria för framtidstro:

- tre nya manus som översätts till standardsvenska
- byggande av jubileumsutställning
- digitalisering av inspelade pjäser
- upplevelsekväll
- jubileumssite på webben
- sammanställning av notmaterial för visor ur Bykiston

Lokalhistoria för framtidstro avslutades sista februari 2013. Projektet har genomförts i enlighet med planen och målsättningarna har uppfyllts. Ladda ner projektets slutrapport här.

 

Övrigt jubileumsfirande genomfördes av Petalax hembygdsförening i samarbete med andra sponsorer och finansiärer. Vi tackar alla bidragsgivare som har satsat på vårt jubileum! Utan er hade jublieet aldrig blivit så stort som det nu blev!