Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande Kerstin Knip.
Styrelsemedlemmar och suppleanter: Margareta Björkholm, Leif Hemgård, sekr.,Karl-Gustav Hultholm, Sol-Britt Moss, Ingmar Smeds, Lisberth Rosenlöf, Maj-Len Stenbacka, Lisbeth Johansson, Annika Söderlund, Eivor Westberg, Lisbet Östman och Gunborg Östring


Kommittéer år 2018

Fastighetskommiten:  Sammankallare Ingmar Smeds; Karl-Gustav Hultholm,  Manne Storgård, Lars-Göran Södergård och Gösta Stenbacka.

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Gunvor Hyöty, Solbritt Moss, Maj-Lis Sjöberg och Maj-Len Stenbacka

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestberg, Lisbet Östman, Elisabeth Kull, Håkan Knip och Mats Wikman.

Teaterkommittén:  Sammankallare Lisbet Östman; Carina Nordman-Byskata, Leif Hemgård, Håkan Knip, Kerstin Knip, Torbjörn Strömsbäck och

 

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter