Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Yvonne Stenbacka
Styrelsemedlemmar och ersättare: Eivor Vestberg, viceordförande. Leif Hemgård, sekreterare, Margareta Björkholm, Richard Strandberg,Frida Stenbacka, Annika Söderlund, Kerstin Knip, Lisbeth Johansson. Andreas Sjöberg, Mia Salo, Marie Saarela och Kaisa Nyroos som ersättare.


Kommittéer år 2023

Fastighetskommiten:  Sammankallare Leif Hemgård, Karl-Gustav Hultholm, Manne Storgård 

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Maj-Len Stenbacka, Solbritt Moss, Annika Nordman-Ilmarinen, Ann-Louis Nordman och Elisabeth Tilljander

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestbeg, Elisabeth Kull, Andreas Sjöberg, Matts Vikman, Lisbet Östman och Mia Salo

Teaterkommittén:  Sammankallare Yvonne Stenbacka, Frida Stenbacka, Annika Söderlund, Lisbeth Östman och Lisbeth Johansson

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter