Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande Kerstin Knip.
Styrelsemedlemmar och ersättare: Lisbet Östman, viceordförande, Leif Hemgård, sekreterare, Margareta Björkholm, Richard Strandberg, Mia Salo, Ingmar Smeds, Ulrika Vest-Berglund, Heidi Jansson, Annika Söderlund, Eivor Westberg, Lisbeth Johansson och Kaisa Nyroos.


Kommittéer år 2021

Fastighetskommiten:  Sammankallare Håkan Knip, Ingmar Smeds; Karl-Gustav Hultholm, Manne Storgård och Leif Hemgård..

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Maj-Len Stenbacka, Solbritt Moss, Heidi Jansson, Annika Nordman-Ilmarinen, Ann-Louis Nordman och Elisabeth Tilljander.

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestberg, Elisabeth Kull, Håkan Knip, Matts Vikman, Lisbet Östman och Mia Salo.

Teaterkommittén:  Sammankallare Lisbet Östman; Lisbeth Johansson, Håkan Knip, Kerstin Knip, Mia Salo, Jaakko Salo och Ulrika Vest-Berglund.

Storsjöstigen: Richard Strandberg

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter