Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande Kerstin Knip.
Styrelsemedlemmar och suppleanter: Margareta Björkholm, Leif Hemgård, sekr.,Karl-Gustav Hultholm, Mia Salo, Ingmar Smeds, Lisberth Rosenlöf, Heidi Jansson, Lisbeth Johansson, Annika Söderlund, Eivor Westberg, Lisbet Östman och Gunborg Östring


Kommittéer år 2019

Fastighetskommiten:  Sammankallare Ingmar Smeds; Karl-Gustav Hultholm,  Manne Storgård, Lars-Göran Södergård, Lisbeth Rosenlöv, Leif Hemgård och Gösta Stenbacka.

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Gunvor Hyöty, Solbritt Moss, Maj-Lis Sjöberg, Heidi Jansson och Maj-Len Stenbacka

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestberg, Matts Vikman, Lisbet Östman, Elisabeth Kull, Håkan Knip och Mia Salo..

Teaterkommittén:  Sammankallare Lisbet Östman; Carina Nordman-Byskata, Leif Hemgård, Håkan Knip, Kerstin Knip, Torbjörn Strömsbäck och

 

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter