Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande: Yvonne Stenbacka
Styrelsemedlemmar och ersättare: Eivor Vestberg, viceordförande. Leif Hemgård, sekreterare,  Alexia Blomqvist, Richard Strandberg, Frida Stenbacka, Annika Söderlund, Kerstin Knip, Lisbeth Östman. Margaretha Björkholm Lisbeth Johansson.Mia Salo och Marie Saarela som ersättare.


Kommittéer år 2024

Fastighetskommiten:  Sammankallare Leif Hemgård, Karl-Gustav Hultholm, Manne Storgård 

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Yvonne Stenbacka; Maj-Len Stenbacka, Solbritt Moss, Annika Nordman-Ilmarinen, Ann-Louis Nordman och Elisabeth Tilljander,  Margaretha Björkholm, Gunvor Höyty

Kommittén för Arstu:  Sammankallare: Leif Hemgård, Eivor Vestberg, Elisabeth Kull, Matts Vikman, Lisbet Östman och Mia Salo

Teaterkommittén:  Sammankallare Yvonne Stenbacka, Frida Stenbacka, Annika Söderlund, Lisbeth Östman och Lisbeth Johansson, Alexia Blomqvist 

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter